Standardowe Praktyki Zabezpieczenia przed „Zadłużeniem Konta”

Zmiana przepisów od 15 sierpnia 2010.

Z dniem 15 sierpnia 2010 roku, wszedł w życie nowy przepis federalny regulujący zadłużenie rachunków na skutek transakcji dokonywanych kartą bankomatową i debetową. Zadłużenie (overdraft) powstaje, kiedy na Państwa rachunku nie ma wystarczającej sumy środków pieniężnych, aby zapłacić za dokonywaną transakcję, mimo to Unia Kredytowa pokrywa ją w Państwa imieniu. Obecnie obowiązujące Standardowe Praktyki Zabezpieczenia przed Zadłużeniem zezwalają Polish-American FCU, po dokonaniu przez nią oceny, akceptować i płacić za transakcje, które powodują zadłużenie rachunku, wliczając w to transakcje bankomatowe i codzienne transakcje realizowane kartą debetową. Jednak od 15 sierpnia 2010, transakcje bankomatowe i codzienne transakcje realizowane kartą debetową powodujące zadłużenie rachunku, nie będą akceptowane, chyba że zażyczą sobie Państwo, aby Polish-American FCU ujęła Was w Standardowych Praktykach Zabezpieczenia przed Zadłużeniem Konta. Jeżeli chcieliby Państwo, aby Wasz rachunek funkcjonował jak dotychczas, konieczne jest powiadomienie o tym Polish-American FCU i udzielenie nam zezwolenia na pokrywanie Państwa zadłużenia. Kliknij tutaj aby wydrukować formularz.

Korzyści płynące z wyrażenia zgody (opt in) na ujęcie Państwa w Standardowych Praktykach Zabezpieczenia przed Zadłużeniem Konta.

Prosimy Państwa o powiadomienie Polish-American FCU, w jaki sposób mają być obsługiwane Państwa transakcje bankomatowe i transakcje dokonywane kartą debetową.

Wybór należy do Państwa. Jeśli chcą Państwo, aby Wasz rachunek funkcjonował tak jak dotychczas, prosimy pobrać formularz i podpisać go jeszcze dziś, aby uniknąć problemów z pokryciem przez nas zadłużenia. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Polish-American FCU pokrywała zadłużenia wynikającego z transakcji bankomatowych i transakcji dokonywanych kartą debetową, nie ma konieczności wypełniania i wysyłania formularza. Od 15 sierpnia 2010, w sytuacji, gdy będą Państwo korzystać z karty debetowej do codziennych zakupów lub dokonywać transakcji bankomatowych, ale na Państwa rachunku nie będzie wystarczającej sumy środków pieniężnych, Państwa transakcja zostanie odrzucona, nawet w sytuacji, gdy zamierzali Państwo dokonać wpłaty na rachunek jeszcze tego samego dnia roboczego. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt telefoniczny z jednym z naszych oddziałów.

Go to main navigation