Program identyfikacji klientów

Na mocy prawa federalnego, każda instytucja ma obowiązek pozyskania, weryfikacji i ewidencjonowania informacji służących do identyfikacji osób otwierających rachunki bankowe, aby wspierać amerykański rząd w walce z finansowaniem terroryzmu i praniem pieniędzy.

Jakie ma to dla Ciebie konsekwencje? W momencie złożenia wniosku o otworzenie rachunku, poprosimy Cię o podanie pełnego imienia i nazwiska (razem z drugim imieniem), adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru ubezpieczenia społecznego lub numeru identyfikacji podatkowej, lub też innych informacji, które pozwolą nam Cię zidentyfikować. Będzie nam też potrzebny dokument ze zdjęciem wydany przez instytucję rządową – czyli na przykład Twoje prawo jazdy albo dokument tożsamości wydany przez władze stanowe.

Go to main navigation