Na naukę nigdy za późno

Warto otworzyć konto bankowe dla  dzieci w Polsko-Amerykańskiej Unii Kredytowej.W ten sposób  dziecko uczy się mądrego oszczędzania i świata finansów ,a jednocześnie staje się  częścią instytucji z polskimi tradycjami.

Każde dziecko przy otwarciu  nowego konta ,dostaje atrakcyjne prezenty, a rodzice lub dziadkowie zarabiają po $25 za każde polecone dziecko.

Nasi najmłodsi dostają też drobne upominki za każdym razem, gdy nas odwiedzą i bedą wpłacać na swoje konto.

“A” Grade Reward Program”  

Za każdą ocenę „A” na raporcie szkolnym , wpłacamy na konto ucznia $2 !

Program obejmyje uczniów od Kindergarden do klasy 12.

Regulamin:

 • Uczeń musi posiadać  swoje konto osobiste  z prawidłowym numerem Social Security( SSN) I datą urodzenia
 • Warunkiem otrzymania nagrody jest  wpłata  przez dziecko kwoty conajmniej $2 własnych pieniędzy-maxymalnie $28 na rok
 • Wpłata musi być dokonana osobiście przez ucznia w ciągu 1 miesiąca od daty raportu.  (odstępstwa od tej zasady , tylko w szczególnych wypadkach)
 • Raporty ocen muszą być orginalne ,akredytowane przez szkołę i aktualne
 • Jeżeli oceny sa podanie w innej niż literowa skali; przyjmujemy takie jak Exceeding Expectations, S+, “O” for Outstanding, Excellent, 3.5 i powyżej w 4 stopniowej skali, oraz 90% i powyżej w skali procentowej
 • Oceny “Effort” lub “Conduct” nie są dopuszczalne.
 • Nie są brane pod uwagę oceny miedzysemestrowe tzw.”mid-term”, oceny za indywidualne projekty oraz raporty z ubiegych lat.
 • Limit 2 razy w ciągu roku kalendarzowych
 • PAFCU zastrzega sobie prawo zmian w wyjątkowych sytuacjach i w przypadku dzieci specjalnej troski

Konta dla Studentów powyżej 18 lat

TYLKO DLA CIEBIE!

Otwórz konto „Student Advantage Account” w Polish-American FCU i skorzystaj z licznych udogodnień – WSZYSTKO BEZ ŻADNYCH OPŁAT!

 • Bankowość mobilna
 • Bankowość online
 • Zlecanie płatności online
 • e-wyciągi z konta
 • Kartę debetową – bezprowizyjne transakcje w bankomatach sieci CO-OP (prawie 30,000 bankomatów w sieci CO-OP w całym kraju)
 • Konto oszczędnościowe
 • Konto czekowe – bez wymogu minimalnego stanu konta i bez miesięcznych opłat za prowadzenie konta
 • Pierwsze 50 czeków drukowancyh bez opłaty
 • Dostęp do 112 Shared Branches w stanie Michigan
 • Kartę kredytową VISA z limitem 500$ dla osób, które spełniają odpowiednie warunki

Złóż wniosek lub uzyskaj więcej informacji

 

Go to main navigation