Kiedy masz czas zyskać wyższe dewidendy

Polish-American FCU oferuje różne opcje lokat terminowych. Dzięki krótkim minimalnych wymaganym terminom lokaty, nawet niewielkie oszczędności przynoszą wysokie odsetki. Przypominamy, że inwestycje Państwa i wypłata dywidend są ubezpieczone do 250.000* USD na cały czas trwania lokaty przez NCUA (National Credit Union Association).

  • lokatę można założyć na wybrany termin – od trzech miesięcy do 5 lat
  • wysokość oprocentowania jest zwykle uzależniona od okresu, na jaki została założona lokata
  • niska minimalna kwota lokaty – 500 USD
  • gwarantowane, konkurencyjne oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty. Otrzymają Państwo odsetki w takiej wysokości, w jakiej zostały ustalone w momencie zakładania lokaty, nawet jeśli spadną stopy procentowe

Zakładanie lokaty:

Aby założyć lokatę terminową w Polish-American FCU wystarczy odwiedzić jeden z naszych oddziałów lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 248-619-0440.

*Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 

Go to main navigation