Kiedy masz czas zyskać wyższe dewidendy

Polish-American FCU oferuje różne opcje lokat terminowych. Dzięki krótkim minimalnych wymaganym terminom lokaty, nawet niewielkie oszczędności przynoszą wysokie odsetki. Przypominamy, że inwestycje Państwa i wypłata dywidend są ubezpieczone do 250.000* USD na cały czas trwania lokaty przez NCUA (National Credit Union Association).

Zakładanie lokaty:

Aby założyć lokatę terminową w Polish-American FCU wystarczy odwiedzić jeden z naszych oddziałów lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 248-619-0440.

*Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 

Go to main navigation