Łatwy sposób , aby uniknąć dodatkowych opłat

Aby pomóc Państwu uniknąć kłopotów i ponoszenia dodatkowych kosztów w wypadku powstania debetu na rachunku rozliczeniowym, w Polish-American FCU przygotowaliśmy następujące opcje finansowania debetu:

Linia kredytowa

Członkowie Unii mogą ubiegać się o ustanowienie linii kredytowej. Kiedy na Państwa rachunku powstaje saldo ujemne, Polish-American FCU może dokonać automatycznego przelewu środków na Państwa rachunek z linii kredytowej. Zapraszamy do wypełnienia wniosku o przyznanie kredytu, lub do odwiedzenia dowolnego z naszych oddziałów.

Przelew środków z rachunku oszczędnościowego

W sytuacji, kiedy środki na rachunku nie wystarczają na pokrycie czeków lub jeśli zapomnieli Państwo o wystawionym czeku, Polish-American FCU może dokonać przelewu środków na pokrycie czeku z rachunku oszczędnościowego. Ilość takich przelewów jest limitowana, prosimy więc o ustalenie szczegółów tej usługi w oddziale Polish-American FCU.

Zakładanie konta:

Aby założyć rachunek czekowy w Polish-American FCU należy odwiedzić jeden z naszych oddziałów lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 248-619-0440.

Go to main navigation