Niech Twoje pieni dze pracuj  dla ciebie

Oferujemy Pastwu midzy innymi:

  • Rachunki udzia?owców Polish-American FCU
  • Dywidendy naliczane w oparciu o bilans dzienny i wypacane kwartalnie
  • Bez opat za spadek salda poniej ustalonego poziomu
  • ?rodki dost?pne na ??danie

Zakadanie konta:

Aby zaoy rachunek udzia owca Polish-American FCU (Share account), naley odwiedzi jeden z naszych oddzia ów lub skontaktowa si? z Dziaem Obsugi Klienta pod numerem telefonu 248-619-0440.

Go to main navigation