Utrata lub kradzież karty

Aby zgłosić utratę (kradzież lub zagubienie) karty debetowej zadzwoń pod numer:

  • 1-888-241-2510 – bezplatna linia zgloszeniowa na terenie USA
  • 1-909-941-1398 – bezplatna linia zgloszeniowa poza terytorium USA
Go to main navigation