Wpływają na gruość twojego portfela

Polish-American FCU oferuje różne opcje biznesowych lokat terminowych. Dzięki krótkim minimalnych wymaganym terminom lokaty, nawet niewielkie oszczędności przynoszą wysokie odsetki.

 • Lokatę można założyć na wybrany termin – od trzech miesięcy do 5 lat
 • Wysokość oprocentowania jest zwykle uzależniona od okresu, na jaki została założona lokata.
 • Niska minimalna kwota lokaty – 500 USD
 • Gwarantowane, konkurencyjne oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty. Otrzymają Państwo odsetki w takiej wysokości, w jakiej zostały ustalone w momencie zakładania lokaty, nawet jeśli spadną stopy procentowe.
 • Posiadacz konta może użyć funduszy znajdujących się na koncie biznesowej lokaty terminowej jako zastawu do uzyskania pożyczki z zabezpieczeniem.
 • Po upływie wybranego terminu, biznesowe lokaty terminowe mogą być automatycznie odnawiane lub przelane na dowolny rodzaj konta w Polish-American FCU.
 • Instnieje możliwość przelewania odsetek na którekolwiek z posiadanych kont w Polish-American FCU, lub na biznesową lokatę terminową. Przetransferowane odsetki można wypłacić z konta bez żadnej kary.

Zakładanie konta:

Aby założyć biznesową lokatę terminową (Business Certificate), należy odwiedzić jeden z naszych oddziałów lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 248-619-0440.

Wymagania i ograniczenia

 • Aby otworzyć biznesową lokatę terminową wymagane jest posiadanie biznesowego konta oszczędnościowego
 • Minimalna kwota lokaty – 500 USD
 • Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty
 • Mogą obowiązywać inne przepisy i ograniczenia
Go to main navigation