Wyśłij Twoje pieniądze do pracy

Polish-American FCU oferuje biznesowym członkom rachunki inwestycyjne (Money Market) na specjalnych warunkach. Rachunek inwestycyjny daje możliwość uzyskania wyższych odsetek, niż zwykły rachunek oszczędnościowy (wysokość odsetek jest uzależniona od stanu konta). Jeśli są Państwo zainteresowani pomnażaniem swoich oszczędności dzięki wyższym odsetkom, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu w dowolnym momencie do zgromadzonych środków, wybór rachunku inwestycyjnego jest idealnym rozwiązaniem.

Zakładanie konta:

Aby założyć biznesowy rachunek inwestycyjny (Business Money Market account), należy odwiedzić jeden z naszych oddziałów lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 248-619-0440.

Wymagania i ograniczenia

Go to main navigation