Wyśłij Twoje pieniądze do pracy

Polish-American FCU oferuje biznesowym członkom rachunki inwestycyjne (Money Market) na specjalnych warunkach. Rachunek inwestycyjny daje możliwość uzyskania wyższych odsetek, niż zwykły rachunek oszczędnościowy (wysokość odsetek jest uzależniona od stanu konta). Jeśli są Państwo zainteresowani pomnażaniem swoich oszczędności dzięki wyższym odsetkom, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu w dowolnym momencie do zgromadzonych środków, wybór rachunku inwestycyjnego jest idealnym rozwiązaniem.

 • Odsetki są naliczane w oparciu o bilans dzienny i wypłacane miesięcznie
 • Istnieje możliwość wypłaty dowolnej wysokości kwot z rachunku bez opłat karnych, w dowolnie wybranym oddziale Unii
 • Rachunek inwestycyjny (Money Market) to opcja oszczędzania wyżej oprocentowana
 • Wysokość oprocentowania zależy od wysokości kwoty na rachunku (oprocentowanie jest tym wyższe, im wyższy jest stan konta)
 • Wymagane saldo minimalne 2500 USD
 • Bez miesięcznej opłaty za usługi
 • Bez żadnych opłat transakcyjnych
 • Odsetki warstwowe

Zakładanie konta:

Aby założyć biznesowy rachunek inwestycyjny (Business Money Market account), należy odwiedzić jeden z naszych oddziałów lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 248-619-0440.

Wymagania i ograniczenia

 • Aby założyć biznesowy rachunek inwestycyjny (Business Money Market account) wymagane jest posiadanie biznesowego konta oszczędnościowego
 • Minimalne saldo 2500 USD
 • Mogą obowiązywać inne przepisy i ograniczenia
Go to main navigation